Meslek Personeli Giriş Sınavı

Kurumca istihdam edilecek meslek personelinin giriş koşulları, giriş sınavı, atanma ve benzer konuları “Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği” ile düzenlenmektedir. Meslek personeli giriş sınavı açılması halinde başvuru koşulları ve sınav tarihlerine ilişkin bilgiler Kurumun internet sayfasında “Güncel Haberler” ve “Duyurular-Sınav Duyuruları” bölümünde duyurulmaktadır.

Bu güne kadar düzenlenen meslek personeli giriş sınavlarının yazılı sınavlarında çıkan sorulara sınav duyuruları sayfasından erişilebilir. (1. ve 3. Dönem ÖSYM sınavı ile alındığından soruları burada yer almamıştır).