Misyonumuz ve Vizyonumuz

Kurum olarak misyonumuz; kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi engellemek, tüketici faydasını artırmak, piyasa mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlamak, uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, giriş engellerini azaltarak yatırım ortamının sağlıklı işlemesini temin etmektir.

Bu misyon doğrultusunda;

  • Rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları, hâkim durumun kötüye kullanılmasını ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralmaları önlemek üzere piyasaları izlemek, düzenlemek ve denetlemek, 
  • Rekabet kültürünü yaygınlaştırmak ve kamunun kararlarının ve eylemlerinin rekabetçi anlayışa göre oluşturulması için gereken tasarruflarda bulunmak, 
  • Rekabet hukukuna, iktisadına ve politikasına ilişkin araştırmalar yapmak, politika geliştirmek ve makroekonomik politikaların oluşmasına rekabet politikası yönüyle katkıda bulunmak

amaçlanmaktadır.

Kurum olarak vizyonumuz; sürdürülebilir büyümeyi ve kalkınmayı destekleyen; yeniliği, çeşitliliği, verimliliği, kaliteyi en üst seviyeye ulaştıran; yaygın bir rekabet kültürünü teşvik eden; işleyebilir bir rekabet ortamı oluşturan ve bu kapsamda fikrî, iktisadi ve idari katkı sağlayan; uluslararası platformlarda da etkin bir kurum olmaktır.