Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 19.1.2022 Karar Sayısı : 21-53/747-360 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.10.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesi.
Yayımlanma Tarihi : 6.1.2022 Karar Sayısı : 21-38/555-268 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 12.8.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Tepe Güvenlik A.Ş.’nin tek kontrolünün Securitas Nordic Holding AB tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 3.1.2022 Karar Sayısı : 21-42/614-301 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.9.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulunun 04.03.2021 tarihli ve 21-11/147-M sayılı kararı ile açılan soruşturma kapsamında, Singer Dikiş Makineleri Ticaret A.Ş. tarafından yapılan uzlaşma ve taahhüt başvurularına istinaden Rekabet Kurulunun 03.06.2021 tarihli ve 21-29/370-M sayılı kararı uyarınca gerçekleştirilen uzlaşma ve taahhüt görüşmeleri neticesinde hazırlanan bilgi notu.
Yayımlanma Tarihi : 3.1.2022 Karar Sayısı : 21-08/119-51 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.2.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş., Aytemiz Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama A.Ş., Lukoil Eurosia Petrol A.Ş. ve Lukoil İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin yapmış olduğu dikey anlaşmalar ve diğer uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2021 Karar Sayısı : 21-37/520-255 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.8.2021 Karar Türü : Diğer
Ankara 5. İdare Mahkemesinin 07.05.2021 tarihli 2020/254 Esas, 2021/769 Karar sayılı kararı doğrultusunda, 12.03.2018 tarih ve 2018-2-17/İİ sayılı ilk inceleme raporu ve 03.07.2018 tarih ve 2018-2-17/ÖA sayılı önaraştırma raporunun usulüne uygun şekilde ticari sırlardan arındırılmış nüshasının Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’nin erişimine açılması konusunun yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2021 Karar Sayısı : 21-27/358-177 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.5.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Surteco Group SE’nin ortak kontrolünün PKG Schürfeld Gmbh ve Surteco Group SE’nin mevcut diğer ortak fon üyeleri tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2021 Karar Sayısı : 21-27/352-170 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.5.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Hitachi Zosen Corporation ve Kawasaki Heavy Industries, Ltd.’nin yeni bir ortak girişim üzerindeki ortak kontrolü devralması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2021 Karar Sayısı : 21-24/285-128 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.4.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Savio Macchine Tessili S.p.A.’nın tek kontrolünün dolaylı olarak Vandewiele NV tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2021 Karar Sayısı : 21-24/280-125 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.4.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Rekabet Kurumu kayıtlarına 22.07.2020 tarih ve 7594 sayıyla intikal eden Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının Purple Beverages S.A.R.L. tarafından devralınması işlemine yönelik yapılan devralma başvurusunun sonucu ve Rekabet Kurulunun izni beklenmeksizin işlemin gerçekleştirilmesinin değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 29.12.2021 Karar Sayısı : 21-20/233-97 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.4.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Ingram Micro Inc’in tek kontrolünün Platinum Equity Group tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.