Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 22.6.2021 Karar Sayısı : 21-18/217-90 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.4.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının bir kısmının Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 22.6.2021 Karar Sayısı : 21-22/257-110 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.4.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Aviva International Holdings Limited’in Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.’deki bir kısım hissesinin Ageas Insurance International NV tarafından devralınması ve Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin tek kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 22.6.2021 Karar Sayısı : 21-11/150-62 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.3.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Erol ŞENOL’a ait Plast Met Plastik Metal Sanayi İmalat ve Ticaret A.Ş. ve Plast Met Kalıp Sanayi İmalat ve Ticaret A.Ş.'nin ortak kontrolünün SMR Auomotive Mirrors Stuttgart GmbH tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 18.6.2021 Karar Sayısı : 21-13/166-71 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.3.2021 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 03.09.2020 tarih ve 20-40/553-249 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde geri alınması ve 24.06.2019 tarih, 4109 sayılı muafiyet başvurusunun yeniden değerlendirilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 18.6.2021 Karar Sayısı : 21-11/143-59 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.3.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Chr. Hansen Natural Colors A/S’nin paylarının ve tek kontrolünün, Chr. Hansen Holding A/S’nin diğer bazı iştiraklerinin paylarının tamamının ve Chr. Hansen’in Doğal Renklendiriciler işkoluna ilişkin bütün varlıklarının EQT Fund Management S.à r.l.’nin kontrolünde bulunan EQT IX tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 18.6.2021 Karar Sayısı : 21-06/70-31 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.2.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Aort Sağlık Hizmetleri ve Bilgi İşlem San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin üretimini üstlendiği Aort marka endoskopi yıkama cihazlarının bakım ve teknik servis pazarında bahsi geçen teşebbüsün yazılım ve kalibrasyon gibi uygulamaları neticesinde Aort marka endoskopi cihazlarının bakımını eksiksiz yapabilen tek yetkili firma olduğu ve teknik servis pazarında müşterilerine aşırı fiyat uyguladığı iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 15.6.2021 Karar Sayısı : 21-18/215-88 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.4.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Diffusion Capital Fund Cooperatief UA’nın tek kontrolünde bulunan SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bir kısım hissesinin Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından temsil edilen Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Ak Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 15.6.2021 Karar Sayısı : 21-13/167-72 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.3.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
The Goldman Sachs Group, Inc. ve Housing Development Finance Corporation Limited’in ortak kontrolünde bulunan Good Host Spaces Private Limited hisselerinin Warburg Pincus LLC tarafından yönetilen bazı özel sermaye fonları tarafından Housing Development Finance Corporation Limited’den devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 15.6.2021 Karar Sayısı : 21-05/56-23 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.1.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Derneği hakkında alınan 18.05.2016 tarihli ve 16-17/284-127 sayılı Kurul kararına dayanılarak yapılan görüş gönderilmesi işleminin kaldırılması talebinin reddine ilişkin 10.08.2017 tarih ve 17-26/396-175 sayılı Kurul kararının Ankara 3. İdare Mahkemesinin 27.10.2020 tarih ve E: 2020/1059, K: 2020/2043 sayılı kararı ile iptali üzerine talebin yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 14.6.2021 Karar Sayısı : 21-13/162-69 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.3.2021 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamından WhatsApp LLC’nin çıkarılmasına ve soruşturma kapsamında 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-10 sayı ile verilen geçici tedbir kararına yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi.