Detay

Tarih : 18.11.2022 Dosya No : 2022-4-052
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
HDI - Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün HDI Sigorta Anonim Şirketi tarafından devralınması ve HDI Sigorta Anonim Şirketi ile Fibabanka Anonim Şirketi arasında bir ortak girişim kurulması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.