Detay

Tarih : 29.8.2022 Dosya No : 2022-3-61
Niteliği : Devralma Pazar :
Imerys Grubu ve Platinum Equity Group
Imerys Grubu'na ait Yüksek Sıcaklık Çözümleri iş kolunun menkul kıymetlerinin %100'ünün ve tek kontrolünün Platinum Equity Group tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.