Detay

Tarih : 1.12.2022 Dosya No : 2022-3-079
Niteliği : Devralma Pazar :
IVD Holdings, Inc. ve Werfen S.A.
IVD Holdings, Inc.’in (“Immucor”) tek kontrolünün Werfen S.A. (“Werfen”) tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.