Detay

Tarih : 17.12.2022 Dosya No : 2022-4-046
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş-Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik A.Ş
Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Karma Teknoloji Girişim Semayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. İkincinci Karma Teknoloji Girişim Semayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. Üçüncü Karma Teknoloji Girişim Semayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. Altun Capital Girişim Semayesi Yatırım Fonu ve Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş.Sekizinci Karma Teknoloji Girişim Semayesi Yatırım Fonunun Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik A.Ş.'ye Sermaye artırımı yoluyla ortak olmasına yönelik Rekabet Kurulundan izin alınması.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.