Detay

Tarih : 16.11.2022 Dosya No : 2022-4-051
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. - Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Fibabanka Yıldız Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (eski unvanı Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye pay devri yoluyla ortak olması.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.