Detay

Tarih : 28.6.2024 Dosya No : 2024-5-021
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
TAV Havalimanları Holding A.Ş ve Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
TAV Havalimanları Holding A.Ş ve Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide’ın (birlikte Antalya Havalimanı'nın yiyecek ve içecek alanları ve gümrüksüz alanlar hariç ticari alanlarının işletimi ve yönetimine özgülenmiş, tam işlevsel olmayan yeni bir ortak girişim kurulmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.