Detay

Tarih : 8.8.2022 Dosya No : 2022-3-56
Niteliği : Devralma Pazar :
DuPont ve Celanese
DuPont de Nemours, Inc.'in Mobilite & Malzeme iş biriminin çoğunluğu üzerinde tek kontrolün Celanese Corporation tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.