Kurul Kararı

Kurul Karar No : 21-34/477-239 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 8.7.2021
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin tek kontrolünün Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemi.

Dava

Dava Esas No : 2022/285 Mahkeme : Ankara 6. İdare Mahkemesi
Efekan Kaptan

Safahatlar