20.Dönem Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları Açıklandı. (7.10.2022)

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonuçları  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde ilan edilmiştir.

Başarılı olan adayların atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda kayıtlı belgeler ile birlikte en geç 19 Ekim 2022  tarihi mesai saati sonuna kadar (18:00) Rekabet Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurması gerekmektedir.

 

GEREKLİ BELGELER

1- Mezuniyet Belgesi (Diploma veya Çıkış Belgesinin aslı veya noterden onaylı örneği, aslını ibraz eden adaylara örneği Kurumca tasdik edildikten sonra asılları geri verilecektir.)

2- Adli Sicil Belgesi (E-Devlet uygulamasından alınabilir)

3- Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet uygulamasından alınabilir)

4- Sağlık Kurulu Raporu (Özel Sağlık Kurumlarından /Aile Hekimlerinden alınanlarda geçerlidir)

5- 4 Adet Vesikalık Resim (Son 6 ayda çekilmiş)

NOT : Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını yedek olarak kazanan adaylar ile naklen gelecek adaylar herhangi bir belge teslim etmeyeceklerdir.

*Yukarıda kayıtlı belgeler haricinde; Adayların Lise Hazırlık Belgesi, Avukatlık Staj Belgesi veya Yüksek Lisans Diploması var ise atama öncesi Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

**Başka bir kamu kurumunda çalışan adayların atama yazışmalarını takip etmesi için en kısa sürede Kurumumuzla irtibata geçmeleri gerekmektedir.