2022 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu Yayımlandı. (6.1.2023)

Rekabet Kurumu 2022 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu yayımlandı. Erişmek için tıklayınız. 2022 yılında Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanan birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ait veriler çerçevesinde hazırlanan raporda başlıca şu tespitlere yer verilmektedir: 

 • 2022 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 245 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelenmiştir. 
 • Özelleştirmeler hariç olmak üzere, bu işlemlerden 82’sinde hedef şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş (Türkiye kökenli) şirketlerdir. Bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli yaklaşık 72 milyar 209 milyon TL’dir. Aynı dönemde toplam işlem bedeli yaklaşık 14 milyar TL olan 7 özelleştirme işlemi incelenmiştir. Böylelikle 2022 yılında Türkiye kökenli şirketler için 89 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli yaklaşık 86,2 milyar TL düzeyindedir. 

TÜRKİYE İŞLEMLERİ

 

 • 2022 yılında hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 8 işlem adediyle “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanında; en yüksek işlem değeri ise yaklaşık 8,35 milyar TL ile yine aynı alanda bildirilmiştir.
 • Aynı dönemde incelenen 7 özelleştirme işlemi “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı”, “havalimanı işletmeciliği”, “doğal gaz ithalatı ve dağıtımı” ile “imalat” sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin iken; en yüksek bedelli özelleştirme işlemi yaklaşık 9,75 milyar TL ile “havalimanı işletmeciliği” alanındadır.
 • 2022 yılında yabancı yatırımcılar tarafından 36 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörülmüştür. Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada beşer işlem ile Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri kökenli yatırımcılar bulunmaktadır. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 43 milyar TL’dir.

 

 • 2022 yılında ayrıca, yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 145 birleşme ve devralma işlemi incelenmiştir. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 5 trilyon 570 milyar TL’dir. 
 • 36’sı Türkiye’de ve 145’i yurtdışında olmak üzere, yabancı yatırımcıların 2022 yılında küresel düzeyde gerçekleştirmeyi planladıkları toplam 181 işlem ekonomik faaliyet alanlarına göre sıralandığında, dünya genelinde yatırım yapılan sektörlerden öne çıkanlar şu şekildedir:
  • Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
  • Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
  • Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
  • Temel eczacılık ürünleri imalatı
  • Finansal hizmetler
 • 2022 yılında Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden ortalama 15 gün sonra karara bağlamıştır.  2022 yılı içerisinde 3 işlem nihai incelemeye alınmıştır. Söz konusu işlemlerden bir adedinde işleme izin verilmiş olup diğerleri için inceleme süreçleri devam etmektedir.