Allergan İlaçları Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açıldı. (22.11.2021)

Rekabet Kurulu, Allergan İlaçları Tic. A.Ş.’nin “Botox” markalı ilacı Ulusal Ecza Tıbbi Cihazlar Deposu’na tedarik etmeyerek hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını, Ankara 10. İdare Mahkemesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi. 

Daha önce bahse konu şikâyet nedeniyle yapılan önaraştırmada, dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, 03.01.2013 tarihinde 13-01/3-3 sayı ile karar verilmişti. Takiben, anılan Kurul kararı Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından verilen 22.09.2021 tarih ve 2021/961 E., 2021/1452 K. sayılı karar ile iptal edildi. 

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 28.10.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Allergan İlaçları Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 21-53/732-M sayı ile karar verdi.


* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.