Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararı üzerine EAE Elektrik Asansör Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı. (18.5.2022)

Rekabet Kurulu, EAE Elektrik Asansör Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin şikâyetçinin ürünleri hakkında müşterilere yanıltıcı ve kötüleyici beyanlarda bulunarak müşterilerin kendi ürünlerini almasını sağladığı iddiasını, Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikâyet nedeniyle yapılan önaraştırmada, dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, 12.11.2019 tarihinde 19-39/603-257 sayı ile karar verilmişti. Takiben, anılan Kurul kararı Ankara 7. İdare Mahkemesinin, 03.03.2022 tarihli, 2020/1318 E. ve 2022/488 K. sayılı kararı ile kısmen iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 28.04.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, EAE Elektrik Asansör Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 22-20/316-M sayı ile karar verdi.

 

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.