Ay-mar Ticaret Ltd. Şti.'nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin nihai inceleme sonuçlandı. (5.7.2022)

Ay-mar Ticaret Ltd. Şti.’nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin olarak Rekabet Kurulunun 17.03.2022 tarih ve 22-13/201-M sayılı kararı ile yürütülen nihai inceleme sonuçlandı.

Nihai inceleme sürecinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesine aykırı olarak başta hâkim durum yaratılması veya mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir pazarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olup olmayacağı incelendi.

Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; 23.06.2022 tarih ve 22-28/449-181 sayı ile Ay-mar Ticaret Ltd. Şti.’nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna ve işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine karar verildi.