Bazı özel hastaneler hakkında soruşturma açıldı. (10.11.2020)

Bazı özel hastanelerin, serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirledikleri ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferinin engellendiği iddialarını içeren başvurular üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. 

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.10.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; 

  1. Derebahçe Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
  2. Hospitalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.
  3. Medi Bafra Özel Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
  4. Medicana Hastane İşletmeciliği A.Ş.
  5. Medicana Samsun Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.
  6. MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
  7. Özel Ana Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.
  8. Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 20-46/624-M sayı ile karar verdi.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.