Bazı Özel Sağlık Kuruluşları ile Teşebbüs Birlikleri Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (2.3.2022)

Bazı özel sağlık kuruluşları ile teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik haklarında açılan soruşturma tamamlandı. 

24.02.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

18 özel sağlık kuruluşu ile 1 teşebbüs birliğinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle teşebbüslere idari para cezası verilmesine; bununla birlikte, Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Bursa Şubesi, Medi Bafra Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. A.Ş., Özel Ack Ürotaş Üroloji Tıp Merkezi Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Özel Ana Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizm. A.Ş., Realist Özel Sağlık Hizm. Tıbbi Cihaz İnş. Tur. Tic. ve San A.Ş., Romatem Fizik Tedavi ve Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş., Rom-Mer Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Özel Hastaneler Platformu Derneği’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiğine ilişkin bilgiye ve belgeye ulaşılamadığından adı geçenlere 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. 


Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 24.02.2022 tarih, 22-10/152-62 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.