Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. ve Tunaset Biofarma Lojistik Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (1.6.2022)

Sağlık sektörüne yönelik nitelikli yerel ve uluslararası kapıdan kapıya taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. ve Tunaset Biofarma Lojistik Hizmetleri A.Ş. unvanlı teşebbüslerin aralarında müşteri paylaşımına yönelik sözleşmeler akdetmek ve paylaşılan müşterilere yönelik süresiz rekabet etmeme yükümlülüğü tesis etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

26.05.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. ve Tunaset Biofarma Lojistik Hizmetleri A.Ş’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine,

Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye idari para cezası verilmemesine karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 26.05.2022 tarih, 22-24/390-161 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.