Bir kısmı geçtiğimiz haziran ayında uzlaşma ile tamamlanan Bal Soruşturmasında Altıparmak Gıda (Balparmak) için ihlal kararı neticesinde 2.47 milyon TL idari para cezası verildi. (7.3.2024)

Hızlı tüketim malları sektöründe, bal üreticisi/tedarikçisi olarak Balparmak markasıyla faaliyet gösteren Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

 

Rekabet Kurulunca dosyanın 29.02.2024 tarihinde müzakeresi sonucunda; Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse 2.477.859,92-TL idari para cezası verilmesine 24-11/193-77 sayı ile karar verildi.

 

Aynı dosya kapsamında hakkında soruşturma açılmış olan ve bal üreticisi/tedarikçisi olarak Anavarza markasıyla faaliyet gösteren Sezen Gıda Mad. Tarım ve Hayvancılık Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti. bakımından ise soruşturma uzlaşma ile sonlandırılmıştı. Bu çerçevede, ihlali ve idari para cezasını kabul eden Sezen Gıda Mad. Tarım ve Hayvancılık Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti.ye, Rekabet Kurulunun 15.06.2023 tarihli ve 23-27/514-174 sayılı kararıyla, Altıparmak Gıda San. ve Tic. AŞ ile rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, 513.329,91-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.

 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 29.02.2024 tarihli, 24-11/193-77 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.