Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (28.6.2024)

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ’nin Canon markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

 

Rekabet Kurulunca dosyanın 12.06.2024 tarihinde müzakeresi sonucunda; Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 12.06.2024 tarihli, 24-26/640-265 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.