Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nde değişiklik yapan 2021/4 sayılı Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (8.11.2021)

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) 05.11.2021 tarihli ve 31650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin 2021/4 sayılı Tebliğ ile değişik nihai haline ulaşmak için tıklayınız.