Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (30.4.2024)

Hızlı tüketim malları sektöründe pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve alıcılarının satış yapacakları bölgeleri ve müşterilerini kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

 

Rekabet Kurulunun 07.09.2023 tarihli ve 23-41/786-M sayılı kararı ile Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi hakkında açılan soruşturmanın; alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik uygulamaları bakımından uzlaşma ile, bölge ve internet satış kısıtlaması ile rekabet etmeme yükümlülüğü iddiaları bakımından taahhüt ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.

 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 08.02.2024 tarihli, 24-07/117-49 sayılı ve 04.04.2024 tarihli, 24-16/359-139 sayılı kararlara ilişkin açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.