Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (22.2.2022)

Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

17.02.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Duru Bulgur San. ve Tic. A.Ş.’nin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi. 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 17.02.2022 tarih, 22-09/130-50 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.