Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 8 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. (24.12.2021)

Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddialarına ilşkin olarak Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 8 Şubat 2022 tarihinde saat 10.30’da yapılacak. 

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 1 Şubat 2022 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.