DUYURU (24.6.2021)

Kurumumuza yapılan birleşme ve devralma işlemleri, tarafların işleme ilişkin başvuruları üzerine Kurulumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanmaktadır. Taraflar birleşme devralma işlemine ilişkin olarak müzakere sürecinde de başvuruda bulunabilmektedir. Bu kapsamda yapılan başvurulara ilişkin olarak, işlemin gerçekleşmeme ihtimaline karşın gizlilik talebinde de bulunabilmektedirler. Ancak her ne koşulda olursa olsun Kurul, karar sonrasında hazırlanan gerekçeli kararını web sayfamızda duyurmaktadır.

Bahse konu, Rönesans Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Şam Yapı Anonim Şirketi elinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı AŞ nezdindeki hisselerin yaklaşık %100’ünün ISS Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak da Rekabet Kurulu 17.06.2021 tarih ve 21-31/401-203 sayı ile ilgili işleme izin vermiştir.

4054 sayılı Kanun’un 53. maddenin ikinci fıkrasında "Kurul kararları tarafların ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekilde Kurum internet sayfasında yayınlanır" hükmü gereği sadece birleşme ve devralma kararları değil; tüm nihai mesleki kararlarımız kurumumuz web sayfasında yayımlanmaktadır. Kurumumuz tarihinde karara bağlanan tüm birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin gerekçeli kararlara dileyen herkes kurumumuz web sayfasından erişebilmektedir.

Basında gündeme gelen işlem ile ilgili gerekçeli karar, tamamlanmasını müteakip kurumumuz web sayfasında yayımlanacaktır.