E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Yayımlandı (7.5.2021)

Son yıllarda hızlı büyüme eğilimine giren ve ülkemizde e-ticaretin başat aktörleri halini alan e-pazaryerlerinin tüketiciler ve satıcılar nezdinde yaratmakta olduğu faydaların uzun dönemde de korunmasını teminen sektördeki olası rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bunlarla mücadelede etkin politika araçlarının belirlenmesi amacıyla Rekabet Kurulu tarafından 11.06.2020 tarihinde başlatılan “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi” kapsamında Ön Rapor aşaması tamamlanmış olup ilgili Rapor kamuoyunun görüşlerine açılmaktadır. 

Kamuoyunun Ön Rapor’un bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerine yönelik görüşleri Kurumumuza, posta yoluyla veya epazaryeri@rekabet.gov.tr adresi üzerinden e-posta yoluyla 09.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar iletilebilecektir.

Ön Rapor’a ilişkin olarak sektör paydaşlarının katılımıyla yakın zamanda bir çalıştay düzenlenmesi planlanmakta olup, çalıştaya ilişkin detaylar Kurum internet sayfasından ayrıca duyurulacaktır. 

E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.