"E-Pazaryeri Sektör İncelemesi Ön Raporu Çalıştayı" paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi (6.7.2021)

Rekabet Kurumu tarafından e-pazaryeri sektörüne yönelik düzenlenen çalıştayda sektörün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri tüm yönleriyle değerlendirildi.

Bilkent Otel ve Kongre Merkezi yerleşkesinde açık alanda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak geniş katılımla gerçekleştirilen çalıştay Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin açılış konuşmasıyla başladı..

Konuşmasında dijitalleşmenin faydaları ve hızlı dönüştürme kabiliyetinin yanında ekonomik büyüme ve piyasaların sağlıklı işleyişine yaptığı etkilerle de ciddi bir gündem maddesi olarak öne çıktığına işaret eden Küle, dijitalleşme ile şekillenen piyasalar da belli aksaklıkların olabildiğine dikkati çekti.

Küle, dijital piyasaların pek çoğunun birer "ekosistem" teşkil ettiğini ve bunun da ilgili piyasalardaki rekabetçi yapıyı karmaşıklaştırdığına da vurgu yaparak, "Her ne kadar iki taraflı ve çok taraflı piyasalar ve platformlar yeni bir olgu olmasa da insan dikkatinin metalaşması, veri gücü, ölçek ve kapsam ekonomilerinin bir arada vuku bulması ve ekosisteme olan bağımlılık gittikçe emsalsiz boyutlara ulaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen çalıştayları fikir paylaşımı bakımından yalnızca usuli bir değer olarak görmediklerinin altını çizen Küle, “bu tür etkinlikleri her birimiz için öğrenme ve tecrübe imkânı sağlayan, esaslı bir fırsat, nihai kuralların kritik önemdeki girdisi olarak görüyoruz” diye konuştu.

Küle, özellikle son yıllarda, inovasyonla karakterize olması gereken dijital piyasalardaki katılığın, tüm otoritelerin dikkatini çektiğine de işaret ederek, garajda iki mucit hikâyesinin gittikçe hayal haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Küle, özellikle son on yılın, dijitalleşmenin geleneksel pazarlar da dahil, geniş bir ekosistemde nasıl rekabet kısıtları sergileyebileceğini kanıtladığını belirterek şunları kaydetti:

"Dijital platformlardaki pazar gücü, belki de paradoksal şekilde daha kalıcı hale gelmiş vaziyettedir. Dijitalleşmenin ilerleyişi ve etkileri, bu bağlamda tüm dünyada rekabet otoritelerinden daha ihtiyatlı bir duruşu haline gelmiş durumdadır. Nasıl ki piyasalar kusursuz değilse dijitalleşme ile şekillenen piyasalar da belli aksaklıklar barındırabilmektedir. Teknolojinin hayatımızı daha da iyileştirmek için merkezde yoğunlaşmayıp tüm ekonomiye nüfuz etmesi ve ölçekten bağımsız tüm girişimcileri daha iyi fikir ve uygulamalara teşvik etmeye devam etmesi gerekmektedir. Yarışın bitmemesi, bu aksaklıkların zamanlı çözümüne bağlıdır. Aksi halde; tüm paydaşların piyasa aksaklıkları, işlem maliyetleri ve toplumsal zararı yüksek rantlarla baş başa kalması gibi arzu edilmeyen sonuçlara sebep olacaktır."

Başkan Küle konuşmasını, “ bugün tüm dünyada kurumlar daha iyi toplumlar için daha fazlasını yapmalılar ve yapabilirler. Daha fazlasını yapma yolunda başarısız olmanın toplumsal maliyetleri de geçmişe kıyasla katlanmış halde. İşte bu sebeple, daha iyi kurallar ve uygulamalar için hepimize fikirleriniz ve argümanlarınızla yapacağınız katkılar için Kurumum adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” sözleriyle tamamladı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin konuşmasının ardından 1. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığı meslek personeli tarafından e-pazaryeri sektör incelemesi ön raporu katılımcılarla paylaşıldı.

Sunumun ardından sektör temsilcileri yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve e-pazaryeri sektör incelemesi ön raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu..

Çalıştaya Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin yanısıra İkinci Başkan Arslan Narin, Rekabet Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Ünlü, Kurum Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, meslek personelleri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.