EAE Elektrik Asansör Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (26.1.2023)

EAE Elektrik Asansör Endüstrisi İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin şikâyetçinin ürünleri hakkında müşterilere yanıltıcı ve kötüleyici beyanlarda bulunarak müşterilerin kendi ürünlerini almasını sağladığı iddiasına ilişkin Rekabet Kurulunun 12.11.2019 tarihli ve 19-39/603-257 sayılı kararının Ankara 7. İdare Mahkemesinin 03.03.2022 tarihli ve 2020/1318 E., 2022/488 K. sayılı karar ile iptali üzerine, Rekabet Kurulunun 28.04.2022 tarihli ve 22-20/316-M sayılı kararı ile yürütülen soruşturma tamamlandı. 

12.01.2023 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; dosya konusu iddianın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine, dolayısıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir işlem tesisine yer olmadığına karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 12.01.2023 tarihli, 23-03/39-16 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.