Endüstriyel Enzim Pazarında Faaliyet Gösteren Novozymes A/S ve İştirakleri (Novozymes Enzim Dış Tic. Ltd. Şti., Novozymes Berlin GmbH, Novozymes France S.A.S., Novozymes Switzerland AG ve Novozymes North America) Hakkında Soruşturma Açıldı. (10.5.2024)

Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından endüstriyel enzim pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. 

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 28.03.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Novozymes A/S ve iştirakleri (Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti., Novozymes Berlin GmbH, Novozymes France S.A.S., Novozymes Switzerland AG ve Novozymes North America) hakkında soruşturma açılmasına, 24-15/313-M sayı ile karar vermiştir.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.