ERY Motors-Eray Ersan, Özgen Gallery ve Canatar Auto hakkında soruşturma açıldı. (29.8.2023)

Adana, Antalya ve Gaziantep illerinde faaliyet gösteren oto galerilerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. 

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 26.07.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; ERY Motors-Eray Ersan, Özgen Gallery ve Canatar Auto hakkında soruşturma açılmasına, 23-34/644-M sayı ile karar vermiştir.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.