EssilorLuxottica S.A. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (28.8.2023)

EssilorLuxottica S.A.nın optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve. 6. maddelerini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Rekabet Kurulunca dosyanın 17.08.2023 tarihinde müzakeresi sonucunda; EssilorLuxottica S.A.nın 01.10.2018 tarih ve 18-36/585-286 sayılı karar ile bağlayıcı hale getirilen taahhütlere aykırı davrandığına, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine, ayrıca EssilorLuxottica S.A.nın oftalmik lens ve oftalmik makinenin birlikte sunulduğu sözleşmelerinin ve pazardaki diğer eylemlerinin fiili münhasırlık yarattığına ve rakipleri dışlayıcı nitelikte olduğuna ve bu eylemlerle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla anılan teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğine, bununla birlikte, EssilorLuxottica S.A.nın 01.10.2018 tarih ve 18-36/585-286 sayılı karar ile bağlayıcı hale getirilen taahhütlere aykırı davrandığı gerekçesiyle adı geçen teşebbüse idari para cezası verildiğinden “ne bis in idem” hukuk genel ilkesi çerçevesinde yeni bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 17.08.2023 tarihli, 23-39/749-259 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.