Gübre sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (4.8.2023)

Gübre sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

 

Rekabet Kurulunca dosyanın 03.08.2023 tarihinde müzakeresi sonucunda; gübre sektöründe faaliyet gösteren soruşturma tarafı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla söz konusu teşebbüslere idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi.

 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 03.08.2023 tarihli, 23-36/670-226 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.