Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Ön Raporu Yayımlandı (5.2.2021)

Hızlı Tüketim Malları (HTM) perakende sektörü, yapısı ve ekonomideki kilit rolü sebebiyle Rekabet Kurumu’nun merceğindeki önemli alanlarından bir tanesini oluşturmaktadır. İlgili sektör Kurumuzca düzenli olarak hassasiyetle takip edilmekte ve sektördeki gelişmeler yakından izlenmektedir. Bu kapsamda hazırlanmış olan Türkiye HTM Perakendeciliği Sektör İncelemesi Ön Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.