İşgücü Piyasasında Rekabet Sempozyumu (30.4.2024)

Rekabet yasağı uygulaması ya da çalışan ayartmama anlaşmaları gibi yöntemlerle işgücü haklarının sınırlaması ve işgücü piyasaların da rekabetin engellenmesi, özellikle son birkaç yılda tüm dünyada rekabet otoritelerinin dikkatini çekmektedir. İşgücü piyasalarına yönelik rekabet politikası tasarımında, yoğun devlet regülasyonlarının varlığı ve bu piyasalara yönelik müdahalelerin çıktı piyasalarına doğrudan etkide bulunması nedeniyle konu büyük hassasiyet içermektedir.

Bu nedenle Boğaziçi Üniversitesi ve Rekabet Kurumu işbirliğinde 07 Mayıs 2024 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsünde düzenlenecek İşgücü Piyasasında Rekabet Sempozyumunda 3 ayrı panelde “İşgücü Piyasalarında Rekabet” konusu ele alınacaktır.

Düzenlenecek etkinliğe konunun uzmanı çok sayıda hukukçu ve iktisatçı akademisyen, işveren ve işçi temsilcisinin katılması beklenmektedir. Sempozyumun program detayları ile başvuru ve kayıt için aşağı linkten ulaşmak mümkündür.

bit.ly/3WkLyGM

Etkinlikten elde edilecek çıktıların, bu alandaki sorunlara çözüm bulma konusunda büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.