İtameks Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi ve Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hakkında Soruşturma Açıldı. (13.6.2024)

Rekabet Kurulu, 21.05.2024 tarihli ve 24-23/520-M sayılı kararı ile bebek gereçlerinin dağıtımı ve satışı alanında faaliyet gösteren İtameks Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi (İTAMEKS) ve Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (ÖZELCAN) bayilerine yönelik rekabeti kısıtlayıcı eylemleri aracılığıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettikleri şüphesiyle anılan teşebbüsler hakkında soruşturma başlattı.

İTAMEKS, Türkiye’de 4MOMS markalı bebek gereçlerinin Türkiye’deki tek distribütörü olarak faaliyet göstermekte olup İTAMEKS’in bayisi konumundaki ÖZELCAN ise e-ticaret, toptan satış ve franchise kanalları aracılığıyla çeşitli markalara yönelik bebek gereçlerinin toptan ve perakende satışını gerçekleştirmektedir.

Soruşturma, İTAMEKS’in, bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek ve satış kanallarına çeşitli rekabet kısıtlamaları getirmek; ÖZELCAN’ın ise franchise mağazalarının yeniden satış fiyatını tespit etmek, pasif satışlarını kısıtlamak ve franchise sözleşmeleri kapsamında rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespit amacıyla yürütülecektir.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.