Kaynak sektöründe faaliyette bulunan teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (14.4.2021)

Kaynak sektöründe faaliyette bulunan teşebbüslerin birlikte hareket etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

08.04.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Magmaweld Uluslararası Tic. A.Ş./Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş., Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. ve Gedik Kaynak Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin, 2011 yılında kaynak sektöründe ürünlerin fiyatlarını birlikte belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, bununla birlikte rekabet karşıtı anlaşmayı ortaya koyan belgelere isnat edilen rekabet ihlalinin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına; devam eden dönemlere ilişkin olarak ise 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine yönelik yeterli bilgi, belge ve bulgunun bulunmadığı, dolayısıyla bahsi geçen teşebbüsler tarafından 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilmediğine  karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 08.04.2021 tarih, 21-20/247-104 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.