Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında yürütülen soruşturma alınan taahhüt üzerine sonlandırılmıştır. (28.9.2023)

Rekabet Kurulunun 29.09.2022 tarihli ve 22-44/652-M sayılı kararı uyarınca Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ’nin münhasıran sahip olduğu Türkiye Süper Lig ve 1. Lig futbol müsabakaları yayın hakları kapsamında “haber amaçlı görüntüler” ve “geniş özet görüntüleri” başta olmak üzere alt yayın haklarını diğer yayın kuruluşlarına ayrımcı bir şekilde sunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır.

 

Soruşturma süreci devam ederken, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ tarafından bir taahhüt paketi sunulmuştur.

 

Taahhüt süreci sonucunda 14.09.2023 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi neticesinde;

  1. Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ’nin Türkiye Süper Lig müsabakalarının özet satışında tekel konumunda ve dolayısıyla hakim durumda olduğuna,
  2. Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ’nin uyguladığı ayrımcı özet satış politikasının, açık TV kanalları arasındaki rekabet bakımından 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilebileceğine,
  3. Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edebileceği değerlendirilen bu davranış bakımından sunduğu revize taahhüt ile bu davranış dolayısıyla ortaya çıkan rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul edilmesine,
  4. 11.09.2023 tarih, 42309 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal eden Nihai taahhüt metninin Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ açısından bağlayıcı hâle getirilmesine ve Kurulun 29.09.2022 tarih ve 22-44/652-M sayılı kararı uyarınca Krea İçerik Hizmetleri Prodüksiyon AŞ hakkında yürütülmekte olan soruşturmanın sonlandırılmasına,

 

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, 23-43/826-292 sayı ile karar verilmiştir.