Mackolik İnternet Hizmetleri AŞ Hakkında Soruşturma Açılmasına ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 9. Maddesi Kapsamında Geçici Tedbir Uygulanmasına İlişkin Açıklama (19.9.2023)

Rekabet Kurulu 10.08.2023 tarihli toplantısında 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Mackolik İnternet Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına 23-37/ 714-M sayı ile karar vermiştir.

07.09.2023 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında ise Mackolik İnternet Hizmetleri AŞ’nin uygulamalarına yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında geçici tedbir uygulanmasına ilişkin 23-41/797-281 sayılı aşağıdaki nihai karar alınmıştır.

Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca;

  1. NESİNE’nin, MAÇKOLİK ve SAHADAN internet siteleri ile mobil uygulamalarında bulunan banner ve pop-up adı verilen reklam alanlarındaki görünürlüğünün, NESİNE’yi rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde, MAÇKOLİK’in belirleyeceği somut bir ölçüt kullanılarak sınırlandırılması; söz konusu sınırlandırmanın ve ölçütünün ayrıcalıklı olmayacak şekilde nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Kuruma tevsik edilmek üzere sunulması;

 

  1. Ayrıca MAÇKOLİK’in MAÇKOLİK ve SAHADAN internet siteleri ile mobil uygulamalarında banner ve pop-up alanlarında izlediği prosedürleri gözden geçirmesi, sanal bahis bayileri arasında ayrıma yol açmayacak şeffaf bir reklam politikası izlemesi ve soruşturma süresi boyunca, NESİNE’yi rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde reklam alanlarında rotasyonlu gösterim sağlayacak algoritmaların işleyişi hakkında Kurum’a her ayın 10. gününe kadar teknik rapor sunulması,

 

  1. NESİNE’nin platformunda yer alan içeriklerin MAÇKOLİK ve SAHADAN’da yer almasını sağlayan projelerin benzerlerinin NESİNE’ye ayrıcalık tanınmayacak şekilde diğer sanal bahis firmalarına da eşit ve şeffaf bir şekilde sağlanmasına imkan verilebileceğine ve böylece bu alanlarda fiili münhasırlık olmayacağına yönelik diğer sanal bahis firmalarına MAÇKOLİK tarafından bilgilendirme yapılması,
  2. MAÇKOLİK ve SAHADAN’a ait gerek internet siteleri gerekse de mobil uygulamalar üzerinden bahis oranlarına tıklanmak suretiyle farklı sanal bahis firmalarına yönlendirme uygulamalarının bütün sanal bahis firmalarına eşit bir şekilde sağlanmasına imkan verilebileceğine ve böylece bu alanlarda fiili münhasırlık olmayacağına yönelik diğer bahis firmalarına MAÇKOLİK tarafından bilgilendirme yapılması; ayrıca söz konusu bahis oranlarına ilişkin yönlendirmelerde sanal bahis firmalarının gösteriminin hiçbir teşebbüse ayrıcalık tanınmayacak şekilde rotasyonlu bir şekilde sıralanması,

 

  1. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 (onbeş) günlük süre içerisinde Kuruma tevsik edilmek üzere; 1, 2, 3 ve 4 numaralı yükümlülüklerin nasıl yerine getirileceğine yönelik hazırlayacağı uyum tedbirleri hakkında Kuruma rapor sunulması,

 

  1. MAÇKOLİK’in gereken entegrasyonları tamamlayarak eski ve yeni internet sitesi ayrımını ortadan kaldırması, reklam ve yönlendirme alanlarında fiili münhasırlığa yol açacak uygulamalarda bulunmaması,

 

  1. MAÇKOLİK hakkında yürütülen soruşturma süresi boyunca hem MAÇKOLİK tarafından sanal bahis firmalarına yönelik hazırlanan tüm işbirliği paketleri ile tekliflerin tamamının ve bu tekliflere ilişkin süreçlerin, hem de sanal bahis firmaları tarafından MAÇKOLİK’e iletilen tüm işbirliği talep ile tekliflerin ve bu tekliflere ilişkin yürüyen süreçlerin Kuruma 30 (otuz) gün içerisinde bildirilmesi,

 

  1. Söz konusu yükümlülüklerin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirilmesi ve buna ilişkin MAÇKOLİK tarafından Kuruma rapor sunulması

 

yönünde geçici tedbir kararı alınmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.