Maske üretimi ve satışı yapan teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 22 Aralık 2020 tarihinde yapılacak (19.11.2020)

COVİD-19 salgını kapsamında tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimini ve satışını yapan teşebbüslerin fahiş fiyatlandırma yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 22 Aralık 2020 tarihinde saat 10:30’da web üzerinden canlı (online) olarak uzaktan yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen (katılım online olacaktır) şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 15 Aralık 2020 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. 

Toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı Rekabet Kurumu merkez binasında görüntülü olarak takip edebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.