MDF ve yonga levha pazarında faaliyet gösteren 14 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (6.4.2021)

MDF ve yonga levha pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat arttırmak, müşterileri arasında ayrımcılık yapmak, talep edilen bir ürünün tedariği için başka bir ürünün alımını şart koşmak, bağlantı uygulaması ile yeniden satıcıların faaliyetlerini zorlaştırmak ve mal vermeyi reddetmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından sektöre tahsis edilen odun hammaddesinin dağıtımının MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği tarafından yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 

01.04.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

 • Haklarında soruşturma yürütülen teşebbüslerden, 
 1. AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
 2. Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş.,
 3. Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.,
 4. Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
 5. Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
 6. Kronospan Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.,
 7. Orma Orman Mahsulleri Entegre San. ve Tic. A.Ş.,
 8. Starwood Orman Ürünleri Sanayii A.Ş.,
 9. Teverpan MDF Levha Sanayii ve Ticaret A.Ş.,
 10. Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.,
 11. Yıldız Sunta Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.’nin

aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine;

 • Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çamsar Entegre Orman Ürünleri San. Tic. ve Paz. A.Ş.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği tespit edilemediğinden, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına,
 • Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Orma Orman Mahsulleri Entegre San. ve Tic. A.Ş., Starwood Orman Ürünleri Sanayii A.Ş., Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. ve Yıldız Sunta Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.’nin aralarında anlaşarak bir teşebbüsle sorunlu alıcıya diğer teşebbüslerin de mal vermeyi reddetmek ve/veya hâkim durumlarını kötüye kullanarak alıcılara mal vermeyi reddetmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal etmediği, bu kapsamda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine gerek olmadığına,
 • Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Orma Orman Mahsulleri Entegre San. ve Tic. A.Ş., Starwood Orman Ürünleri Sanayii A.Ş.’nin aralarında anlaşarak ve/veya hâkim durumlarını kötüye kullanarak alıcıların talep ettiği bir ürünle birlikte diğer ürünlerin de alınmasını şart koşarak bağlama uygulamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal etmediği, bu kapsamda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine gerek olmadığına,
 • AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Orma Orman Mahsulleri Entegre San. ve Tic. A.Ş., Starwood Orman Ürünleri Sanayii A.Ş., Teverpan MDF Levha Sanayii ve Ticaret A.Ş., Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. ve Yıldız Sunta Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.’nin aralarında anlaşarak ve/veya hâkim durumlarını kötüye kullanarak alıcılara farklı vade ve ıskonto oranları uygulayarak alıcılar arasında ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal etmediği, bu kapsamda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine gerek olmadığına,
 • AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Orma Orman Mahsulleri Entegre San. ve Tic. A.Ş., Starwood Orman Ürünleri Sanayii A.Ş., Teverpan MDF Levha Sanayii ve Ticaret A.Ş., Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. ve Yıldız Sunta Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.’nin aralarında anlaşarak ve/veya hâkim durumlarını kötüye kullanarak bağlantı uygulamasıyla alıcıları büyük miktarlarda önalım yapmaya zorlayarak ve vadeli çek alarak yeniden satıcıların faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal etmediği, bu kapsamda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine gerek olmadığına,
 • MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği’nin ve soruşturma tarafı diğer teşebbüslerin tahsisli odunun dağıtımı sürecine ilişkin eylemlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği tespit edilemediğinden, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine gerek olmadığına,

karar verildi. 

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 01.04.2021 tarih, 21-18/229-96 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.