Mersin İli Bozyazı ve Anamur İlçeleri Sınırları İçerisinde Muz Toptan Ticareti Yapan 15 Teşebbüs ve Bir Teşebbüs Birliği Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (26.11.2021)

Mersin ili Bozyazı ve Anamur ilçeleri sınırları içerisinde muz toptan ticareti ile iştigal eden 15 teşebbüsün ve bir teşebbüs birliğinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin değerlendirilmesi üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 

11.11.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

-    Soruşturma taraflarından;

1.    Ayyıldız Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve

2.    Bozyazı Komisyoncular Derneği

  unvanlı teşebbüsün ve teşebbüs birliğinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, 

- Ayyıldız Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne 4.916,58.-TL
  
idari para cezası verilmesine,

-  Bozyazı Komisyoncular Derneği’nin herhangi bir geliri ve/veya net satışı olmadığından adı geçen teşebbüs birliğine idari para cezası verilemediğine,

karar verildi. Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 11.11.2021 tarih, 21-55/780-386 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.