Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (12.10.2022)

Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Alınan Taahhüt Üzerine Sonlandırılmıştır. 

Rekabet Kurulunun 21.10.2021 tarihli ve 21-51/708-M sayılı sayılı kararı ile Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin nihai satış noktalarına gerçekleştirdiği yatırımlar ve sağladığı finansal faydalar aracılığıyla rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. 

Soruşturma süreci devam ederken, Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler soncunda Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bir taahhüt paketi sunuldu.
 
06.10.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle taahhütlerin kabul edilerek ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilmesine ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.