Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (25.11.2022)

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti’nin sağlayıcısı olduğu ürünlerin yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatına müdahale etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

 

Rekabet Kurulunun 30.06.2022 tarih ve 22-29/473-M(1) sayılı kararı ile açılan soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Rekabet Kurulunun 10.11.2022 tarih ve 22-51/753-312 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte, sonlandırılmasına karar verilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir.

 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 10.11.2022 tarihli ve 22-51/753-312 sayılı karara ilişkin açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.