NAOS İstanbul Kozmetik San ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (24.1.2023)

NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunun 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(4) sayılı kararı ile açılan soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Rekabet Kurulunun 12.01.2023 tarih ve 23-03/29-12 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte, sonlandırılmasına karar verilmiştir. 

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 12.01.2023 tarihli ve 23-03/29-12 sayılı karara ilişkin açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.