Natura Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (25.11.2022)

Hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Natura Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, ürünlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

 

Rekabet Kurulunun 15.09.2022 tarihli ve 22-42/609-M sayılı kararı ile açılan soruşturmanın; tarafça sunulan uzlaşma metninin Rekabet Kurulunun 23.11.2022 tarihli ve 22-52/771-317 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte, sonlandırılmasına karar verilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir.

 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 23.11.2022 tarihli ve 22-52/771-317 sayılı karara ilişkin açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.