Neolife İthalat İhracat AŞ Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (5.2.2024)

Neolife İthalat İhracat AŞ’nin, alıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Rekabet Kurulunun 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(10)  sayılı kararı ile açılan soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Rekabet Kurulunun 11.01.2024 tarihli ve 24-03/28-10 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte, sonlandırılmasına karar verilmiştir. 

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 11.01.2024 tarihli ve 24-03/28-10 sayılı karara ilişkin açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.