Olka Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı. (14.3.2022)

Olka Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.’nin Türkiye distribütörlüğünü yaptığı ürünler için bayilerine yönelik uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24.02.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Olka Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-10/148-M sayı ile karar verdi.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.