Önaraştırma Sürecinin, Taahhütle Sonlandırılmasına İlişkin İlk Rekabet Kurulu Kararı (1.11.2021)

Rekabet Kurulunun Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 40. maddesi uyarınca yürütülen önaraştırma süreci devam ederken teşebbüsler tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucunda, anılan taraflarca kapsamlı bir taahhüt paketi sunulmuştur.
21.10.2021 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından dosyanın müzakeresi sonucunda; sunulan taahhütlerin rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek önaraştırmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.
Gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 21.10.2021 tarihli ve 21-51/712-354 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.