Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (21.3.2024)

Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek, internet satışlarını kısıtlamak ve müşteri kısıtlaması yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunun 14.03.2024 tarihli toplantısında, 17.08.2023 tarihli ve 23-39/734-M(4) sayılı kararı ile Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan soruşturmanın, internet satışlarının kısıtlanması ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından taahhüt; yeniden satış fiyatının tespiti iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.   

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 14.03.2024 tarihli ve 24-13/245-102 ve 24-13/246-103 sayılı kararlara ilişkin açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.